Настани

ЕКО-АКЦИЈА НА РЕЛАЦИЈА КОЧАНИ - БРАНА ГРАДЧЕ

04.05.2015

Во организација на „Еко-Пак Хит“ ДОО и Општина Кочани, а во соработка со еко одборите на основните и средните училишта во Кочани и „ЕКОПРОЕКТ-КО“ ДОО реализирана е еко акција на потегот Кочани – Брана Гратче. Акцијата е спроведена на ден 04.05.2015 година, во периодот од 8 до 10 часот, а пораката која учесниците ја испраќаат со неа е: Не оставајте отпадоци по вас!

 

Учесниците во акцијата од „ЕКОПРОЕКТ-КО“ добија маици, ракавици и црни најлон вреќи за собирање отпад. Собраниот отпад од пакување е пренесен во откупниот центар на ЕКОПРОЕКТ-КО ДОО, каде после примарното селектирање ќе биде пренесен за понатамошно рециклирање.

 

Целта на акцијата во која учествуваат ученици и наставници е на една од најфреквентните излетнички релации во Кочанско да се исчистат отпадоците што ги оставаат излетниците по првомајскиот викенд.

ЕКОПРОЕКТ-КО ДОО ул.: Маршал Тито бр.45, 2300 Кочани  |  Тел: 077 501 761; 078 316 418  |  info(at)ekoproektko.com.mk  |  С-ка: 530-15-01-01-45-43-60  Охридска Банка АД Скопје

Copyright © 2016 ЕКОПРОЕКТ-КО

design by:  Brainluft